Voorgangers

Voorgangers in de loop der jaren:

Ds. A. de Reuver heeft de gemeente tot aan zijn emeritaat op 31 december 1983 gediend. In deze ruim 38 jaar gingen verschillende predikanten in de doordeweekse en zondagdiensten voor:

Ds. Zwijnenburg – 1963 tot 1982
Ds. Middelkoop – 1986
Ds. Kot – 1977 tot 1986
Ds. van der Want – 1986 tot 2015
Ds. van Houselt – 1985 tot 1989

Lang was de gemeente na het emeritaat van Ds. de Reuver niet vacant. Op 7 oktober 1984 werd de eerwaarde heer J. de Boer, komend van de Nederlands Hervormde Evangelisatie te Vaassen door Ds. A. de Reuver bevestigd als lerend ouderling. Tijdens deze periode werden de sacramenten bediend door emeritus predikant A. de Reuver en Ds. K. van de Belt uit Katwijk.  Lerend ouderling  J. de Boer heeft de gemeente gediend tot 21 februari 1993. Sindsdien is de gemeente vacant. Tijdens deze vacante periode is de gemeente in de zondagse diensten,  tijdens bijzondere diensten en in de bediening van de sacramenten gediend door de volgende voorgangers:

Ds. K. van de Belt uit Katwijk aan Zee – 1979 tot 1995
Ds. J. Goudriaan uit Ede – 1987 tot 2016
Ds. C. Onderdelinden uit Driedorp, later Oldebroek en Rijssen – 1987
Ds. J. van Prooijen uit Rijssen, later H.I. Ambacht – 1991 tot 2017
Ds. D.C. Flapper uit Oldebroek – 2008
Ds. J.D. Heikamp uit Staphorst – 1987

In maart 2007 werd het nieuwe kerkgebouw aan de Evertsenlaan in gebruik genomen tijdens een dienst waarin voorging de consulent van de gemeente Ds. J. Goudriaan uit Ede. De tekst voor deze dienst was: 2 Thessalonicensen 3 : 16a ‘De Heere nu des vredes Zelf geve vrede allen tijd in allerlei wijze’.

Op 5 mei 2016, op Hemelvaartsdag, is Ds. J. Goudriaan overleden. Jarenlang is hij in grote getrouwheid consulent van de gemeente geweest. Vele malen heeft hij het Woord gepreekt en de Sacramenten bediend. De eeuwigheid zal openbaren wat de vrucht van zijn arbeid in onze gemeente geweest is. Ds. C.L. Onderdelinden is na het overlijden van Ds. J. Goudriaan consulent van onze gemeente geworden.

De laatste jaren wordt het Woord ook bediend door:

Ds. K. Veldman – 1987
Ds. A.T. van Andel – 2014
Ds. Teunissen – 1983
Ds. Roelofsen – 2019