Activiteiten

 

          Kerkdiensten:

          Elke zondag is er tweemaal een openbare kerkdienst, evenals op de christelijke feestdagen.  

          Zendingskrans:

          De zendingskrans houdt in het winterseizoen elke veertiendagen haar bijeenkomsten. De planning is om dit jaar weer een

          verkoping te organiseren, waarvoor de buurt zal worden uitgenodigd.

          Catechisaties:

          Tijdens het winterseizoen zijn er catechisatielessen voor de kinderen van de gemeente. Deze lessen vinden plaats op woendag- en

          zaterdagavonden worden verzorgd door de ouderlingen van de gemeente.

          Contactmiddagen:

          Eén keer in de maand tijdens het winterseizoen wordt er een contactmiddag gehouden.

          Werkgroep Vluchtelingen Terneuzen (WVT):

          Onze gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband van 5 kerken uit Terneuzen om activiteiten te ontplooien ten

          behoeve van statushouders binnen de gemeente Terneuzen. De bedoeling is het organiseren van o.a. bezoekwerk, kinderclubs,

          taalmaatje, vrouwen- en mannenavonden. Om deze activiteiten te coördineren en de vrijwilligers in te plannen is er een

           coördinator aangesteld.

          

 

                                 Iedere zondag om 10:00 en 16:30 uur zijn er kerkdiensten.

                                        Op onderstaande link vindt u informatie over komende kerkdiensten.

                                        Diensten die op deze site niet zijn vermeld, zijn leesdiensten.

                                        http://www.kerktijden.nl/gem/1224/oud-geref-gem-terneuzej

               

           

           

           

U bevindt zich hier: Start Activiteiten