Gebruikersvoorwaarden

 • Preken, tekst, foto’s of andere informatie, mogen nooit voor commerciële doeleinden gedownload en/of vermenigvuldigd worden, dan alleen voor persoonlijk gebruik;
 • Preken, tekst, foto’s of andere informatie, worden niet gepubliceerd of op welke wijze dan ook openbaar gemaakt dan na schriftelijke toestemming van de kerkenraad en de betreffende predikant;
 • In geval van schade voortvloeiend uit het gebruik, misbruik1, van de website en vermelde hyperlinks, kan de kerkenraad en beheerder nooit aansprakelijk worden gehouden;
 • In alle gevallen waarin deze procedure niet voorziet beslist de kerkenraad/beheerder van de website;
 • Gebruikersvoorwaarden kunnen zonder vooraankondiging gewijzigd worden, de gebruiker dient daarom de voorwaarden regelmatig na te zien of het gebruik van de website nog overeenstemt met de gestelde gebruikersvoorwaarden;
 • Bij het gebruik van deze website gaat de beheerder er vanuit dat u gebruik maakt van de juiste security software. Bij het niet gebruik maken van de juiste security software, is de beheerder niet verantwoordelijk voor ongewenste gevolgen op uw computer of anderszins;
 • De kerkenraad, beheerder is niet verantwoordelijk voor mogelijke gevolgen van eventueel onjuist weergegeven informatie;
 • Door gebruik te maken van deze website en alle diensten/bijeenkomsten/opnamen/live uitzending(en) van OGG-Terneuzen op www.kerkdienstgemist.nl, verklaart u automatisch akkoord te zijn met deze voorwaarden.

 


1 Misbruik is bijvoorbeeld:
  • Preken vermenigvuldigen en te koop aanbieden
  • (Delen van) een preek/opname/live uitzending zonder toestemming verspreiden of aan derden ter beschikking stellen
  • Inbreuk maken op de website, op welke wijze dan ook