Activiteiten van de Oud Gereformeerde Gemeente Terneuzen

Kerkdiensten

Iedere zondag is er tweemaal een openbare kerkdienst. De diensten beginnen om 10:00 uur en om 16:30 uur. Leesdiensten en Reguliere diensten vindt u onder het tabblad ‘Home’.

Tijdens de kerkdienst in de ochtend is er ruimte voor kinderopvang.

 

Zendingskrans ‘Tabitha’

De zendingskrans houdt in het winterseizoen elke veertien dagen haar bijeenkomsten. De zendingskrans Tabitha organiseert in samenwerking met de activiteitencommissie twee keer per jaar een verkoping. De opbrengsten van deze verkopingen worden als gift aan zendingsinstellingen gegeven.

 

Activiteitencommissie

In de zomer van 2007 is er binnen de gemeente een activiteitencommissie opgericht.

Geplande activiteiten zijn:

  • Het organiseren van activiteiten voor de jeugd (van binnen en buiten de gemeente)
  • Het organiseren van lezingen over een bepaald thema

 

Catechisaties

Tijdens het winterseizoen zijn er catechisatielessen voor de kinderen van de gemeente. Deze lessen vinden wekelijks plaats op dinsdag- en zaterdagavonden. Ze worden verzorgd door de ouderlingen van de gemeente.

 

Contactmiddagen

Tijdens het winterseizoen wordt één keer per maand een contactmiddag gehouden.

 

Werkgroep Vluchtelingen Terneuzen (WVT)

Onze gemeente neemt deel aan een samenwerkingsverband van 5 kerken uit Terneuzen om activiteiten te ontplooien ten behoeve van statushouders binnen de gemeente Terneuzen. De bedoeling is het organiseren van o.a. bezoekwerk, kinderclubs, taalmaatje, vrouwen- en mannenavonden. Om deze activiteiten te coördineren en de vrijwilligers in te plannen is er een coördinator aangesteld.