Geschiedenis

Tussen 1855 – 1860 institueerde Ds. D. Bakker van ’s Gravenpolder (geb. 3 februari 1821 te Hoek) o.a. in Terneuzen een gemeente, waarin de theologische opvattingen van Ds. Ledeboer werden gedeeld. In Terneuzen begon men met het houden van godsdienstoefeningen in het huis van P. de Ruiter in de Noordstraat. Toen de ruimte daar te klein werd, kocht de landbouwer Anth. Dekker  een paar woningen in de Vlooswijkstraat, welke dubbele woning tot een kerkje werd verbouwd, waarin men diensten hield tot de dood van Ds. D. Bakker in november 1885. Een gedeelte van deze gemeente heeft zich van 1887 – 1889 bij de Doleantie aangesloten. Ouderling Anth. Dekker ging met deze beweging mee, maar ouderling Ruben niet. Deze wenste met een deel van de gemeente toch maar liever als ‘Bakkeriaanse’ gemeente voort te blijven bestaan. Deze gemeente ging diensten beleggen in het huis van Ruben eveneens in de Vlooswijkstraat. Later nam men in diezelfde straat een verbouwd huis als kerkje in gebruik.

Inmiddels hadden verschillende ‘Bakkeriaanse’ gemeenten zich op een vergadering dd. 14 september 1887 opnieuw tot een kerkelijk verband aaneengesloten en ouderling Marinus Ruben (geb. 1840 te Axel) benoemd tot lerend -ouderling evenals ouderling Leendert Hubregtse te ’s Gravenpolder. Deze bevestigde op 10 juli 1889 Marinus Ruben tot predikant te Terneuzen. Deze Nederduits Gereformeerde Gemeente, zoals de ‘Bakkeriaanse’ gemeenten zich meestal noemden, werd door Ds. Ruben bediend tot zijn dood op 9 mei 1910. Daarna werd de gemeente verzorgd door de lerend – ouderlingen L. Hubregtse te ’s Gravenpolder en G. van de Garde  te Opheusden, die respectievelijk 26 november 1911 en 3 december 1911 tot predikant werden bevestigd. Na het emeritaat van Ds. Van de Garde in 1932 werd door de ‘Bakkeriaanse’ gemeenten besloten tot samenleving met de Vrije Gereformeerde Gemeente te Tholen en haar predikant Ds. W. Baaij, die toen ook in Terneuzen kwam preken. In 1944 besloot de gemeente echter zich aan te sluiten bij de kerkformatie “Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten. Predikanten waren destijds: Ds. J. van ’t Hoog te Utrecht; Ds. B. Hennephof te Scheveningen; Ds. C. Kramp te Grafhorst; Ds. J. van den Poel te Giessendam; Ds. G.J. Zwoverink te Kampen; Ds. A. de Reuver te Kralingseveer. Ondertussen was er in Terneuzen nog een Oud Gereformeerde Gemeente gevormd, omstreeks 1937, welke gemeente was aangesloten bij de groep Oude Gereformeerde Gemeenten van wijlen Ds. L. Boone. Als lerend – ouderling trad daar op Marinus Abraham Mieras (geb. 1916 te Axel). In de Nieuwediepstraat werd toen een kerkje gebouwd.

Op 21 april 1942 werd oefenaar Mieras door Ds. W.H. Blaak van St. Philipsland tot predikant bevestigd.

Na het vertrek van Ds. Mieras naar Krimpen aan de IJssel in 1944, kwam er toenadering tussen de Oud Gereformeerde Gemeente aangesloten bij de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten’  en de Oud Gereformeerde Gemeente die tot die tijd door Ds. Mieras was bediend. Dit resulteerde in 1945 in samensmelting tot één Oud Gereformeerde Gemeente welke was aangesloten bij de “Federatie”. Op 14 november 1945 kreeg deze gemeente een predikant in Ds. A. de Reuver, gekomen van Kralingseveer. Nadat in 1948 ook landelijk een fusie tot stand was gekomen tussen de Oud Gereformeerde Gemeenten van wijlen Ds. L. Boone en de Federatie van Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland, maakte ook de Terneuzense Gemeente sindsdien hiervan deel uit. Een persoonlijke affaire echter was er de oorzaak van dat Ds. de   Reuver in 1950 door de classis,  ’s−Gravenpolder werd geschorst. Maar de gemeente toonde zich solidair met haar voorganger, zodat ze uit het verband trad. Sedert die tijd is ze een zelfstandige Oud Gereformeerde Gemeente.

Veel zou er nog te schrijven zijn over ambtsdragers, voorzangers, elektrisch licht in de kerk of niet,  orgels, orgelspel, stemmingen in de ledenvergaderingen, beroepingswerk, aankopen pastorie, kerkbouw,  afwisselend blijde en verdrietige dingen. Duidelijk komen, al lezend in de notulen van al die voorbijgegane jaren, al die leden, ambtsdragers, predikanten, voorgangers weer voor de geest. Maar voor allen gold en geldt: ´de mens gaat naar zijn eeuwig huis´. De vraag voor ons is:

`Zal het goed zijn als Hij u zal onderzoeken?`

Terneuzen, januari 2018.

Kerk Vlooswijkstraat Terneuzen